Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản là gì?

Ngày hỏi:15/03/2019

Cho tôi hỏi vấn đề sau: Theo quy định mới nhất hiện nay thì khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản là gì? Tôi có thể tham khảo nội dung này ở đâu? Xin chân thành cảm ơn.

Quỳnh Trang - Đà Nẵng

  • Theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì:

   Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản là khoản cho vay đối với cá nhân, pháp nhân để mua bất động sản, thực hiện dự án bất động sản và được bảo đảm bằng chính bất động sản, dự án bất động sản hình thành từ khoản cho vay theo các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

   Trên đây là nội dung quy định về khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn