Mẫu giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Trường hợp nào sẽ tiến hành thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá? Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào? Mẫu giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? 

Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Trường hợp nào sẽ tiến hành thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá?

   Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá như sau:

   Đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

   1. Khi không có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước hoặc trước khi chấm dứt tồn tại do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản, thành viên lập và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (bộ phận một cửa) Giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá theo Phụ lục 4/LK ban hành kèm theo Thông tư này.

   Theo đó, trường trường hợp không có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước hoặc trước khi chấm dứt tồn tại do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản thì thành viên sẽ thực hiện các thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

   Đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá như sau:

   Đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

   ...

   3. Trường hợp thành viên bị chia, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản không làm thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) đóng tài khoản của thành viên sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chia, hợp nhất, giải thể hoặc Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân (nếu tài khoản không còn số dư).

   Theo đó, đối với trường hợp thành viên bị chia, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản không làm thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá. Thay vào đó, Sở giao dịch sẽ đóng tài khoản của thành viên sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chia, hợp nhất, giải thể hoặc Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân (nếu tài khoản không còn số dư).

   Hình từ Internet

   Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá được thực hiện như thế nào?

   Đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá như sau:

   Đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá

   1. Khi không có nhu cầu lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước hoặc trước khi chấm dứt tồn tại do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản, thành viên lập và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (bộ phận một cửa) Giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá theo Phụ lục 4/LK ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) đóng Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên, đề nghị VSDC đóng Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký tương ứng trên Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC và thông báo cho thành viên.

   Theo đó, thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá được thực hiện thông qua các bước như sau:

   Bước 1: Khi có nhu cầu đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá thì thành viên lập và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (bộ phận một cửa) Giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá theo Phụ lục 4/LK ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-NHNN.

   Bước 2: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) đóng Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký của thành viên, đề nghị VSDC đóng Tài khoản giấy tờ có giá lưu ký tương ứng trên Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSDC và thông báo cho thành viên trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của thành viên.

   Mẫu giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ có giá mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại Phụ lục 4/LK ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về mẫu giấy đề nghị đóng tài khoản giấy tờ mới nhất hiện nay như sau:

   (Thành viên lưu ký)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số ………..

   …..,ngày…tháng…năm….

   GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÓNG TÀI KHOẢN GIẤY TỜ CÓ GIÁ

   Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

   Tên thành viên (Chủ tài khoản) …………………………………………………………………

   Họ và tên người đại diện của Chủ tài khoản ....……………………………………………….

   Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ………………………………..

   Ngày cấp: ……………………………………… Nơi cấp: ....……………………………………

   Địa chỉ ...……………………………………………………………………………………………

   Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………

   Số Fax: ………………………………………………………………………………………………

   Yêu cầu đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá (GTCG) số ……………… đã mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày ………………………………………

   Số dư còn lại……………… VND (bằng chữ ……………………… ) đề nghị Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước xử lý ………………………………

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP1
   CỦA CHỦ TÀI KHOẢN LƯU KÝ GTCG
   (Ký tên và đóng dấu)

   Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn