Mức chi lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại ngân hàng nhà nước

Ngày hỏi:11/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định pháp luật hiện hành thì mức chi lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng làm việc tại ngân hàng nhà nước được quy định ra sao? 

  • Mức chi lương, phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng làm việc tại ngân hàng nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 1636/QĐ-NHNN năm 2008 về Quy chế chi tiêu nội bộ của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

   a - Chi lương và các khoản phụ cấp lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế theo ngạch, bậc do Nhà nước quy định và những người làm hợp đồng theo hình thức không xác định thời hạn và có thời hạn từ 12 tháng trở lên.

   b - Chi tiền công cho nhân viên hợp đồng ngắn hạn (dưới 12 tháng) hoặc hợp đồng công nhật thực hiện theo hướng dẫn của NHNN (Vụ Tổ chức cán bộ).

   c - Chi tiền làm thêm giờ, tiền làm việc vào ban đêm thực hiện theo quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn của NHNN (Vụ Tổ chức cán bộ). Các đơn vị được chi tiền làm thêm giờ không quá 200 giờ/người/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được Thống đốc NHNN có văn bản cho phép làm thêm giờ vượt mức quy định trên (nhưng không quá 300 giờ/người/năm).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn