Người lao động tại các huyện nghèo được cho vay với lãi suất bao nhiêu để xuất khẩu lao động?

26/04/2022

Theo quy định mới thì lãi suất cho vay của nhà nước đối với trường hợp cho người lao động tại các huyện nghèo muốn đi làm việc ở nước ngoài là bao nhiêu?

  • Căn cứ Điều 4 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 25/10/2019) quy định lãi suất cho vay của nhà nước đối với trường hợp cho người lao động tại các huyện nghèo muốn đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể như sau:

   - Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

   - Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

   - Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

   Trên đây là quy định về lãi suất cho vay của nhà nước đối với trường hợp cho người lao động tại các huyện nghèo muốn vay để đi làm việc ở nước ngoài.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn