Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi quy định về nguồn vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng được hình như thế nào? Gồm những thành phần gì?

  • Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 3 Thông tư 15/2019/TT-BTC quy định về nguồn vốn của Quỹ bảo lãnh tín dụng như sau:

   - Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

   Căn cứ tiếp Điều 40 Nghị định 34/2018/NĐ-CP quy định về Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng như sau:

   - Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng được hình thành từ các nguồn sau:

   1. Vốn chủ sở hữu:

   a) Vốn điều lệ của Quỹ bảo lãnh tín dụng do ngân sách địa phương cấp;

   b) Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định;

   c) Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho Quỹ bảo lãnh tín dụng;

   d) Vốn nhà nước khác theo quy định của pháp luật;

   đ) Các nguồn vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

   2. Vốn huy động: vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Quỹ bảo đảm phù hợp với khả năng hoàn trả của Quỹ.

   3. Các khoản vốn khác gồm:

   a) Vốn nhận ủy thác của chính quyền địa phương, các quỹ tài chính địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (bên ủy thác) để thực hiện yêu cầu của bên nhận ủy thác theo quy định của pháp luật và Nghị định này;

   b) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 40 Nghị định 34/2018/NĐ-CP Tải về
  • Điều 3 Thông tư 15/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn