Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Ngân hàng nhà nước, thì việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia dựa trên nguyên tắc nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 3 Thông tư 36/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 20/02/2020) quy định nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như sau:

   - Quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đảm bảo chặt chẽ, an toàn, minh bạch, đúng mục đích.

   - Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

   - Nguồn hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của các khoản cho vay là nguồn thu hồi nợ, nguồn bù đắp khoản vay (nếu có) từ các tổ chức tín dụng. Trường hợp nguồn hoàn trả không đủ để hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước xử lý theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn