Những trường hợp không có chứng minh vẫn được mở tài khoản ngân hàng

Ngày hỏi:02/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Đối với cá nhân thì có trường hợp nào không có chứng minh nhân dân vẫn được mở tài khoản ngân hàng không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Những trường hợp không có chứng minh vẫn được mở tài khoản ngân hàng
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có quy định:

   1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân:

   a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này;

   b) Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn, giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi), thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với cá nhân là người nước ngoài) của chủ tài khoản;

   c) Trường hợp cá nhân mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật thì ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, hồ sơ mở tài khoản thanh toán phải có thêm thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đó đối với chủ tài khoản.

   => Như vậy, cá nhân không có chứng minh nhân dân hay căn cước công dân chỉ được mở tài khoản thanh toán đối với các trường hợp công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi, cá nhân là người nước ngoài, và trường hợp mở tài khoản thanh toán qua người đại diện, người giám hộ. Còn đối với các trường hợp còn lại bắt buộc phải có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn