Quán triệt việc áp dụng quy định về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42/2017/QH14?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/05/2023

Xin hỏi: Tòa án nhân dân tối cao có chỉ thị gì về việc áp dụng quy định về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42/2017/QH14?- Câu hỏi của chị Thảo (Đăk Lăk).

  • Quán triệt việc áp dụng quy định về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42/2017/QH14?

   Ngày 15/05/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 02/CT-CA năm 2023 hướng dẫn một số nội dung về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng như sau:

   - Tổ chức phổ biến toàn bộ nội dung Nghị quyết 63/2022/QH15 tới Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án thuộc phạm vi quản lý;

   Quán triệt việc tiếp tục áp dụng quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

   Đồng thời quán triệt việc áp dụng Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân.

   - Tích cực, chủ động và đẩy nhanh tiến độ giải quyết tranh chấp về nợ xấu theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao để được giải đáp.

   - Chủ động, thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng đúng các quy định, hướng dẫn của văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao sau khi nhận được Công văn này thì:

   Thông báo cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trong cơ quan, đơn vị mình và Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để biết và thực hiện.

   Quán triệt việc áp dụng quy định về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42/2017/QH14? (Hình từ Internet)

   Việc mua, bán nợ xấu của các tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được quy định như thế nào?

   Tại Điều 6 Nghị quyết 42/2017/QH14 có quy định về mua, bán nợ xấu của tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu như sau:

   - Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản nợ xấu đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng;

   Trừ tổ chức tín dụng liên doanh và tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   - Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được bán nợ xấu cho pháp nhân, cá nhân, bao gồm cả doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ.

   - Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thỏa thuận với tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 Điều này mua khoản nợ xấu với giá mua bằng giá trị định giá của tổ chức định giá độc lập;

   Xử lý, bán, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và phân chia phần giá trị còn lại của số tiền thu hồi được từ khoản nợ xấu này sau khi trừ giá mua và các chi phí xử lý.

   Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu phải thống nhất với tổ chức tín dụng lựa chọn tổ chức định giá độc lập.

   Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được áp dụng trong khoảng thời gian nào?

   Tại Tiểu mục 2.3 Mục 2 Nghị quyết 63/2022/QH15 có quy định về thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng như sau:

   2.3. Về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng; trình Quốc hội xem xét chậm nhất tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

   Trong thời gian kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14, đề nghị Chính phủ có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu tại Báo cáo số 174/BC-CP ngày 11 tháng 5 năm 2022, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết.

   Như vậy, thời gian thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được kéo dài từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn