Quy định về trích lập, hạch toán và quản lý Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

26/04/2022

Được biết Ngân hàng nhà nước mới có thông tư về chính sách tiền tệ quốc gia, cho tôi hỏi theo quy định này thì việc trích lập, hạch toán và quản lý Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được quy định thế nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 4 Thông tư 36/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 20/02/2020) quy định trích lập, hạch toán và quản lý Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như sau:

   - Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính - Kế toán) thực hiện trích lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   - Trường hợp số dư của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.

   - Số dư Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chưa sử dụng hết trong năm được tiếp tục sử dụng trong các năm tiếp theo.

   - Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được hạch toán và quản lý tập trung tại Vụ Tài chính - Kế toán.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn