Quy định về việc lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ

26/04/2022

Nghe nói thời gian tới Thông tư về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng sẽ có hiệu lực. Không rõ việc lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định tư pháp được quy định thế nào?

  • Quy định về việc lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ
   (ảnh minh họa)
  • Điều 22 Thông tư 14/2020/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về việc lập, bàn giao, lưu giữ hồ sơ giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng như sau:

   - Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người đầu mối của Tổ giám định tư pháp, Chủ tịch Hội đồng giám định lập hồ sơ giám định tư pháp, bao gồm các tài liệu sau:

   + Quyết định trưng cầu giám định, Quyết định trưng cầu giám định bổ sung (nếu có), Quyết định trưng cầu giám định lại (nếu có) và hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật kèm theo;

   + Văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc giao thực hiện giám định tư pháp;

   + Văn bản của đơn vị được giao giám định tư pháp về việc cử giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định;

   + Biên bản giao, nhận, mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật;

   + Đề cương giám định;

   + Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc thuê máy móc, phương tiện, thiết bị, dịch vụ phục vụ việc giám định tư pháp (nếu có);

   + Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định;

   + Quyết định thành lập Hội đồng giám định đối với trường hợp giám định lại lần thứ hai (nếu có);

   + Bản ảnh giám định (nếu có);

   + Kết luận giám định, kết luận giám định bổ sung (nếu có), kết luận giám định lại (nếu có);

   + Tài liệu khác có liên quan đến việc giám định (nếu có).

   - Bàn giao hồ sơ giám định:

   + Hồ sơ giám định tư pháp của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc bàn giao cho đơn vị có giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện giám định.

   + Hồ sơ giám định tư pháp của Tổ giám định tư pháp được bàn giao cho đơn vị có thành viên được giao làm đầu mối của Tổ giám định tư pháp.

   + Hồ sơ giám định tư pháp của Hội đồng giám định được bàn giao cho đơn vị có thành viên là Chủ tịch hội đồng.

   - Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận bàn giao hồ sơ giám định tư pháp có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

   - Khai thác, sử dụng hồ sơ giám định tư pháp:

   + Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận bàn giao hồ sơ giám định tư pháp có trách nhiệm xuất trình hồ sơ giám định tư pháp khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

   + Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc được khai thác, sử dụng hồ sơ giám định tư pháp để phục vụ hoạt động tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn