Tài sản cơ sở là gì?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính nên cũng có dành nhiều sự quan tâm cho các quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Và tôi được biết đã có quy định mới hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo quy định này có thể hiểu tài sản cơ sở là gì? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Hồng (***@gmail.com)

  • Theo quy định tại Khoản 23 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì:

   Tài sản cơ sở là tài sản tài chính gốc được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị sản phẩm phái sinh.

   Theo đó, tài sản tài chính là các loại tài sản sau:

   a) Tiền mặt;

   b) Công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác;

   c) Quyền theo hợp đồng để:

   (i) Nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính khác từ đơn vị khác; hoặc

   (ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác theo các điều kiện có thể có lợi cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

   d) Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

   Trên đây là nội dung quy định về tài sản cơ sở. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn