Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?

Ngày hỏi:12/07/2019

Tôi được biết có một vài trường hợp một công ty thực hiện thế chấp một mảnh đất cho 3 ngân hàng, cho tôi hỏi có quyền thế chấp cùng một lúc cho 3 ngân hàng với một mảnh đất được không? Nếu được thì khi đến hạn thanh toán mà người này không thanh toán thì xử lý như thế nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 296 và Điều 308 Bộ luật dân sự 2015, giải quyết trường hợp của bạn như sau:

   - Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

   => Với quy định này thì việc một công ty thực hiện thế chấp một mảnh đất cho 3 ngân hàng là hoàn toàn thực hiện được.

   - Việc xử lý tài sản khi có nghĩa vụ thanh toán đến hạn mà không thanh toán như sau:

   + Khi một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

   + Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

   - Thứ tự ưu tiên thanh toán như sau:

   + Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng.

   + Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước.

   + Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

   => Như vậy, công ty thực hiện thế chấp một mảnh đất cho 3 ngân hàng là hoàn toàn được, và việc xử lý nghĩa vụ đến hạn theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn