Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chiến lược phát triển ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:15/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Đức Anh hiện đang làm việc trong ngành ngân hàng. Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ tài liệu. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chiến lược phát triển ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chiến lược phát triển ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   2. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG

   18

   Hồ sơ, tài liệu về chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngân hàng dài hạn, 5 năm, hàng năm.

   Vĩnh viễn

   19

   Hồ sơ, tài liệu về tổ chức triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   20

   Tài liệu nghiên cứu về dự báo tình hình kinh tế trong nước và quốc tế từng năm, từng thời kỳ phục vụ cho chiến lược phát triển Ngân hàng.

   20 năm

   21

   Báo cáo việc thực hiện chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngân hàng:

   - Báo cáo tổng kết.

   - Báo cáo sơ kết

   Vĩnh viễn

   20 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn