Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu và điều hành chính sách tiền tệ ngành ngân hàng

Ngày hỏi:15/03/2019

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu và điều hành chính sách tiền tệ ngành ngân hàng là bao lâu? Mong sớm nhận phản hồi thông tin đến bạn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu và điều hành chính sách tiền tệ ngành ngân hàng
   (ảnh minh họa)
  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu và điều hành chính sách tiền tiện ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   3.1. Hồ sơ, tài liệu về nghiên cứu và điều hành chính sách tiền tệ

   22

   Tài liệu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

   Vĩnh viễn

   23

   Dự án chính sách tiền tệ quốc gia và lượng tiền cung ứng hàng năm.

   Vĩnh viễn

   24

   Hồ sơ, tài liệu xây dựng quy định về chính sách, cơ chế điều hành, hoạt động của chính sách tiền tệ.

   Vĩnh viễn

   25

   Tài liệu về triển khai, điều hành chính sách tiền tệ và các công cụ chính sách tiền tệ.

   20 năm

   26

   Hồ sơ, tài liệu về nghiên cứu ngắn và trung hạn tình hình kinh tế, tiền tệ của các nước có đồng tiền trong cơ cấu dự trữ ngoại hối để dự báo biến động tỷ giá, chính sách tiền tệ.

   10 năm

   27

   Hồ sơ, tài liệu tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về kế hoạch, chính sách kinh tế có liên quan đến chính sách tiền tệ quốc gia.

   20 năm

   28

   Hồ sơ, tài liệu xử lý các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn liên quan đến các chính sách, cơ chế tín dụng, bảo đảm tiền vay, lãi suất.

   20 năm

   29

   Hồ sơ xác định tiền gửi dự trữ bắt buộc và quản lý quỹ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng.

   10 năm

   30

   Báo cáo kết quả thực hiện chính sách tiền tệ, tình hình hoạt động ngân hàng và kinh tế vĩ mô khác có liên quan.

   Vĩnh viễn

   31

   Báo cáo lạm phát, diễn biến kinh tế vĩ mô:

   - Năm.

   - Tháng, quý.

   Vĩnh viễn

   5 năm

   32

   Báo cáo tuần, tháng về tài chính, kinh tế, tiền tệ của thế giới và Việt Nam.

   5 năm

   33

   Báo cáo về tình hình thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng.

   10 năm

   34

   Báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

   10 năm

   35

   Báo cáo tình hình, đánh giá về điều hành, hoạt động, thực hiện các cơ chế liên quan đến chính sách tiền tệ.

   20 năm

   36

   Các báo cáo diễn biến lãi suất huy động và cho vay của các TCTD.

   10 năm

   37

   Các báo cáo về tham khảo lãi suất trên thị trường quốc tế.

   5 năm

   38

   Công văn trao đổi về chính sách tiền tệ.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn