Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về dự báo, thống kê tiền tệ là bao lâu?

Ngày hỏi:15/03/2019

Bạn Ngọc Anh có mail là ngocanh***@gmail.com có gửi mail về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về dự báo, thống kê tiền tệ là bao lâu? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về dự báo, thống kê tiền tệ quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   4. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ

   57

   Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản chế độ, quy định, hướng dẫn về dự báo, thống kê tiền tệ.

   Vĩnh viễn

   58

   Văn bản hướng dẫn, đôn đốc, xử lý vướng mắc khi thực hiện chế độ báo cáo thống kê

   20 năm

   59

   Bảng cân đối tiền tệ chi tiết và tổng hợp của ngành Ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   60

   Tài liệu tổng hợp số liệu thống kê tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam cung cấp cho IMF, các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo định kỳ.

   20 năm

   61

   Hồ sơ, tài liệu về điều tra thống kê của ngành.

   - Báo cáo tổng hợp.

   - Báo cáo khác, phiếu điều tra.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   62

   Báo cáo phân tích và dự báo

   Vĩnh viễn

   63

   Báo cáo số liệu và đánh giá tình hình thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong kỳ và dự báo kỳ tiếp theo.

   20 năm

   64

   Báo cáo, văn bản cung cấp thông tin, số liệu thống kê tiền tệ định kỳ, đột xuất.

   - Đơn vị ban hành

   - Đơn vị nhận báo cáo.

   15 năm

   5 năm

   65

   Báo cáo công tác dự báo, thống kê tiền tệ:

   - Của cơ quan, đơn vị trực thuộc,

   + Hàng năm.

   + 6 tháng, quý, tháng

   - Của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

   + Hàng năm.

   + 6 tháng, quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   Vĩnh viễn

   10 năm

   66

   Công văn trao đổi về dự báo, thống kê tiền tệ

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn