Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi đang công tác trong ngành ngân hàng nhà nước. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ ngành ngân hàng là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   3.2. Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thị trường tiền tệ

   39

   Sổ sách, giấy tờ về các phiên giao dịch thị trường mở.

   5 năm

   40

   Tài liệu về các phiên đấu thầu tín phiếu Kho bạc, tín phiếu NHNN (kể từ khi đáo hạn).

   5 năm

   41

   Tài liệu về các phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá khác (kể từ khi đáo hạn)

   5 năm

   42

   Thông báo đấu thầu giấy tờ có giá.

   5 năm

   43

   Báo cáo kết quả đấu thầu giấy tờ có giá.

   5 năm

   44

   Hồ sơ cho vay qua đêm, cho vay các tổ chức tín dụng trong trường hợp mất khả năng chi trả (sau khi hoàn trả nợ)

   5 năm

   45

   Quy trình, văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình nghiệp vụ thị trường mở, đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, các giấy tờ có giá, chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay qua đêm, cho vay tái cấp vốn, chiết khấu và tái chiết khấu (sau khi hết hiệu lực).

   5 năm

   46

   Hồ sơ cấp, thu hồi Giấy công nhận thành viên đối với các TCTD tham gia nghiệp vụ thị trường mở, đấu thầu trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá; cấp mã khóa, mã chữ ký điện tử cho các thành viên (sau khi hết hiệu lực).

   5 năm

   47

   Hồ sơ, tài liệu về mở tài khoản và thực hiện các giao dịch với kho bạc Nhà nước, các TCTD hoạt động ở Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế (sau khi đóng tài khoản).

   20 năm

   48

   Hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm, hạn mức nợ ròng áp dụng cho thanh toán giá trị thấp trong thanh toán điện tử liên ngân hàng (sau khi hết thời hạn áp dụng).

   5 năm

   49

   Báo cáo về nghiệp vụ thị trường tiền tệ.

   10 năm

   50

   Công văn trao đổi về nghiệp vụ thị trường tiền tệ.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn