Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về tín dụng ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:15/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về tín dụng ngành ngân hàng là bao lâu?

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về tín dụng ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   5.1. Hồ sơ, tài liệu về tín dụng

   67

   Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản cơ chế, chính sách về tín dụng.

   Vĩnh viễn

   68

   Hồ sơ, tài liệu xử lý vướng mắc khi thực hiện tái cấp vốn.

   20 năm

   69

   Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn, quản lý, theo dõi tình hình và kết quả thực hiện các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển, các chương trình tín dụng trọng điểm của Nhà nước.

   Vĩnh viễn

   70

   Hồ sơ, tài liệu triển khai thực hiện việc cho vay đặc biệt các tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả.

   Vĩnh viễn

   71

   Hồ sơ, tài liệu xử lý công nợ (kể từ khi hoàn tất việc xử lý).

   20 năm

   72

   Hồ sơ thẩm định các dự án đầu tư:

   - Được duyệt.

   - Không được duyệt.

   Vĩnh viễn

   5 năm

   73

   Hồ sơ cho vay của NHNN đối với các tổ chức tín dụng đã thu hết nợ.

   20 năm

   74

   Hồ sơ cho vay, thu nợ các tổ chức, cá nhân đã thu hết nợ:

   - Dài hạn.

   - Trung hạn.

   - Ngắn hạn.

   15 năm

   10 năm

   5 năm

   75

   Bản phân tích hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng tại NHNN

   5 năm

   76

   Thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá.

   10 năm

   77

   Hồ sơ, tài liệu về thực hiện bảo lãnh cho các tổ chức tín dụng vay vốn nước ngoài (đã trả hết nợ).

   Vĩnh viễn

   78

   Hồ sơ về quản lý vốn vay và giải quyết nợ của các tổ chức tiền tệ, tín dụng, ngân hàng và Chính phủ nước ngoài với Việt Nam.

   Vĩnh viễn

   79

   Hồ sơ ký kết các hiệp định tín dụng quốc tế (sau khi kết thúc Hiệp định).

   10 năm

   80

   Các quy định, quy trình nội bộ nghiệp vụ tín dụng (sau khi hết hiệu lực)

   15 năm

   81

   Các văn bản chỉ đạo nội bộ nghiệp vụ tín dụng (sau khi hết hiệu lực).

   10 năm

   82

   Hồ sơ bảo lãnh/chiết khấu giấy tờ có giá/bao thanh toán/các hình thức cấp tín dụng khác (đã thu hết nợ).

   10 năm

   83

   Hồ sơ phân loại nợ, xử lý nợ.

   20 năm

   84

   Hồ sơ mua bán nợ

   20 năm

   85

   Hồ sơ đầu tư góp vốn, liên doanh, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng.

   Vĩnh viễn

   86

   Hồ sơ thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, tái cấp vốn cho các Ngân hàng theo các hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá (sau khi thu hết nợ).

   10 năm

   87

   Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức tín dụng các tổ chức khác về công tác tín dụng.

   Vĩnh viễn

   88

   Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác tín dụng.

   Vĩnh viễn

   89

   Báo cáo tổng kết công tác tín dụng hàng năm, nhiều năm

   Vĩnh viễn

   90

   Công văn trao đổi về tín dụng.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn