Thực hiện quyết toán bù trừ trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng

Ngày hỏi:15/01/2018

Thực hiện quyết toán bù trừ trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Thực hiện quyết toán bù trừ trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành có hiệu lực ngày 01/09/2018 thì:

   Trung tâm Xử lý Quốc gia thực hiện quyết toán bù trừ như sau:

   1. Ngừng tiếp nhận các Lệnh thanh toán giá trị thấp trên toàn hệ thống;

   2. Kiểm tra và thực hiện tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời đối với các Lệnh thanh toán giá trị thấp chưa được tính toán hạn mức nợ ròng hiện thời;

   3. Loại bỏ và trả lại thành viên, đơn vị thành viên Lệnh thanh toán giá trị thấp với tình trạng thiếu hạn mức nợ ròng hiện thời;

   4. Căn cứ trên các Lệnh thanh toán giá trị thấp với tình trạng đủ hạn mức nợ ròng hiện thời, tính toán kết quả chênh lệch giữa các khoản tiền phải thu trừ các khoản tiền phải trả của từng thành viên;

   5. Kết quả bù trừ giá trị thấp được cấu phần Xử lý tài khoản tự động thực hiện hạch toán.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Thực hiện quyết toán bù trừ trong hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 37/2016/TT-NHNN để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 23 Thông tư 37/2016/TT-NHNN Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn