Tổ chức tài chính quốc tế gồm những tổ chức nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Theo quy định mới nhất hiện nay, tôi được biết là sẽ áp dụng vào năm 2020 thì tổ chức tài chính quốc tế gồm những tổ chức nào?

Kha Đạt (016***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 20 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì:

   Tổ chức tài chính quốc tế gồm:

   - Nhóm ngân hàng thế giới gồm: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (The International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), Công ty tài chính quốc tế (The International Financial Company - IFC), Hiệp hội Phát triển quốc tế (The International Development Association-IDA), Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (The Multilateral Investment Guarantee Agency- MIGA);

   - Ngân hàng Phát triển Châu Á (The Asian Development Bank - ADB);

   - Ngân hàng Phát triển Châu Phi (The Africa Development Bank - AfDB);

   - Ngân hàng tái thiết và Phát triển Châu Âu (The European Bank for Reconstruction and Development - EBRD);

   - Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (The Inter-American Development Bank - IADB);

   - Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (The European Investment Bank - EIB);

   - Quỹ Đầu tư Châu Âu (The European Investment Fund - EIF);

   - Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (The Nordic Investment Bank - NIB);

   - Ngân hàng Phát triển Caribbean (The Caribbean Development Bank - CDB);

   - Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (The Islamic Development Bank - IDB);

   - Ngân hàng Phát triển cộng đồng Châu Âu (The Council of Europe Development Bank - CEDB);

   - Tổ chức tài chính quốc tế khác có vốn điều lệ do chính phủ các nước đóng góp.

   Trên đây là nội dung quy định về các tổ chức tài chính quốc tế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn