Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào?

Ngày hỏi:08/03/2019

Theo tôi được biết tại các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không có hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân tổ chức gồm các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,... Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ cấu quản lý như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cơ cấu tổ chức quản lý như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng 2010 thì: "Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là Loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác."

   Theo quy định tại Điều 24 Thông tư 30/2015/TT-NHNN thì Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như sau:

   - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

   - Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

   Trên đây là quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn