Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh như sau:

   1. Tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận đối với các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

   2. Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra tổ chức tài chính vi mô trong việc thực hiện Phương án xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Thông tư này.

   3 Tiếp nhận báo cáo, thông báo của tổ chức tài chính vi mô theo quy định tại Thông tư này.

   4. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức, hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn.

   5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản chấp thuận theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này hoặc từ ngày nhận được thông báo của tổ chức tài chính vi mô theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước thông tin về các nội dung sau:

   - Việc khai trương chi nhánh, phòng giao dịch;

   - Việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch;

   - Việc thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch;

   - Việc tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn