Trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động như sau:

   1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp tại hồ sơ.

   2. Kịp thời thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc đáp ứng điều kiện, hồ sơ theo quy định tại Thông tư này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của tổ chức tài chính vi mô.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn