Trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong thực hiện hoạt động tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về chính sách tính dụng đối với các khoản vay phát triển nông nghiệp và nông thôn. Theo tôi được biết là Nhà nước vừa mới ban hành văn bản về điểu chỉnh về chính sách này. Anh chị cho tôi biết trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong hoạt động tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  • Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP, có hiệu lực 10/12/2018, trách nhiệm của tổ chức tín dụng như sau:

   - Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

   - Ban hành hướng dẫn để triển khai thống nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng về:

   + Cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP);

   + Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP). Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, số liệu, đối tượng khách hàng đề nghị khoanh nợ.

   - Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP , Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Thông tư này.

   - Xác định và ghi rõ mục đích cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn tại hợp đồng tín dụng, theo dõi riêng hồ sơ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

   - Báo cáo Ngân hàng Nhà nước dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; định kỳ hàng quý (trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo) báo cáo tình hình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo mẫu biểu đính kèm Thông tư này.

   - Thực hiện kiểm tra, giám sát trong hệ thống về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để đảm bảo phản ánh đúng tình trạng của các khoản nợ.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong hoạt động tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Khoản 6 Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-NHNN Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn