Trách nhiệm của Vụ Tài chính Kế toán trong việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Ngân hàng nhà nước về chính sách tiền tệ quốc gia, thì Vụ Tài chính Kế toán có trách nhiệm gì trong việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 36/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 20/02/2020) quy định trách nhiệm của Vụ Tài chính Kế toán trong việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như sau:

   - Thực hiện trích lập, hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;

   - Đầu mối, phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan tổ chức hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

   - Báo cáo Thống đốc tình hình biến động Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và gửi Bộ Tài chính theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn