Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài chính trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH?

Ngày hỏi:16/06/2022

Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài chính trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH? Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và đầu tư trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH? Trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương các cấp trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị. 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài chính trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH?

   Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Tài chính trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH như sau:

   3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

   a) Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước giao để thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định này;

   b) Thực hiện thẩm định quyết toán hỗ trợ lãi suất và ban hành thông báo thẩm định quyết toán hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định này.

   Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và đầu tư trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH?

   Tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của Bộ Kế hoạch và đầu tư trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH như sau:

   4. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn (nếu có).

   Trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương các cấp trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH?

   Tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương các cấp trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH như sau:

   5. Trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp

   a) Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định này;

   b) Chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn