Vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô

Ngày hỏi:08/08/2019

Liên quan đến chế độ tài chính của chương trình tài chính vi mô được điều chỉnh bởi thông tư mới vừa được ban hành. Ban biên tập cho em hỏi là vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô bao gồm những khoản nào?

  • Vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 37/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 09/08/2019) thì vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM) bao gồm:

   - Vốn do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ giao, cấp cho chương trình, dự án TCVM;

   - Vốn góp của các tổ chức, cá nhân (nếu có);

   - Vốn viện trợ, tài trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân.

   Trên đây là nội dung quy định về vốn thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 3 Thông tư 37/2019/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn