Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo chuyên ngành Ngân hàng

Ngày hỏi:01/03/2017

Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo chuyên ngành Ngân hàng được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác trong ngành ngân hàng. Vì lý do công việc nên tôi rất quan tâm tới các quy định liên quan đến thanh tra chuyên ngành Ngân hàng. Tôi có thắc mắc như trên gửi đến Quý anh chị. Rất mong sớm nhận được phản hồi, tôi cảm ơn nhiều. Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  • Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo chuyên ngành Ngân hàng được hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng, theo đó:

   Điều 13. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo

   1. Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì cùng thành viên Đoàn thanh tra xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

   2. Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra (kèm đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 05 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo chuyên ngành Ngân hàng, được quy định tại Thông tư 36/2016/TT-NHNN. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn