Xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận là gì?

Ngày hỏi:15/03/2019

Xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận là gì theo quy định mới nhất hiện nay? Đây là nội dung tư vấn Ban biên tập nhận được từ email của chị Trâm (tram***@gmail.com)

  • Xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận là gì?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 18 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì:

   Xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận là việc doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập thực hiện xếp hạng tín nhiệm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập và đối tượng được xếp hạng tín nhiệm.

   Trên đây là nội dung quy định về xếp hạng tín nhiệm thỏa thuận. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn