Xuất trình hối phiếu để thanh toán được quy định ra sao?

26/04/2022

Xuất trình hối phiếu để thanh toán được quy định cụ thế ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Việt Hoàng, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc xuất trình hối phiếu để thanh toán được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Việc xuất trình hối phiếu đề thanh toán được quy định tại Điều 7 Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN Ban hành quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành với nội dung như sau:

   - Chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, người thu hộ được nhờ thu phải xuất trình hối phiếu tại địa điểm thanh toán để yêu cầu người trả tiền thanh toán hối phiếu. Người thu hộ được nhờ thu có thể xuất trình hối phiếu sau thời hạn ghi trên hối phiếu, nếu việc chậm xuất trình do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan gây ra. Thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không tính vào thời hạn thanh toán.

   - Đối với hối phiếu có thời hạn thanh toán ngay khi xuất trình, người thu hộ được nhờ thu phải xuất trình để yêu cầu người trả tiền thanh toán đúng thời hạn theo chỉ dẫn trên Giấy ủy quyền thu hối phiếu.

   - Người thu hộ được nhờ thu có thể xuất trình hối phiếu thanh toán dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng. Thời điểm xuất trình hối phiếu để thanh toán trong trường hợp này được xác định theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi thư bảo đảm.

   - Nếu việc xuất trình hối phiếu không thực hiện được đúng hạn do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì người thu hộ được nhờ thu phải gửi trả lại hối phiếu kèm thông báo nói rõ lý do cho người thu hộ nhận nhờ thu (theo Phụ lục số 02). Việc gửi trả hối phiếu trong trường hợp này phải được thực hiện chậm nhất vào buổi sáng ngày làm việc kế tiếp sau ngày không xuất trình được hối phiếu .

   - Trường hợp người thu hộ nhận nhờ thu thực hiện việc xuất trình hối phiếu để thanh toán thì việc xuất trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 7 Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Xuất trình hối phiếu để thanh toán. Để biết thêm thong tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Quyết định 44/2006/QĐ-NHNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn