Các hoạt động nào được xem là hợp pháp liên quan đến ma túy?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Các hoạt động nào được xem là hợp pháp liên quan đến ma túy? Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất như thế nào? Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào?

  • Các hoạt động nào được xem là hợp pháp liên quan đến ma túy?

   Theo quy định mới thì các hoạt động hợp pháp nào liên quan đến ma túy?

   Trả lời:

   Điều 12 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định:

   Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:

   - Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

   - Vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất;

   - Nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

   Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy quy định tại khoản 1 Điều này được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   PHÁT HIỆN BẠN TRAI SỬ DỤNG MA TUÝ CÓ KHÓ KHÔNG? - Phòng xét nghiệm Gold Standard(Hình từ Internet)

   Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất như thế nào?

   Nhờ tư vấn quy định mới nhất về việc kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất?

   Trả lời:

   Điều 13 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất như sau:

   - Hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo dõi, kiểm tra, giám sát.

   - Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền cho phép, trình tự, thủ tục cho phép, việc theo dõi, kiểm tra, giám sát quy định tại khoản 1 Điều này.

   Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh như thế nào?

   Nhờ tư vấn quy định mới nhất về kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh?

   Trả lời:

   Điều 19 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh như sau:

   Hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, tồn trữ, bảo quản, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn