Các trường hợp phạm nhân bị xếp loại trung bình trong sáu tháng

Ngày hỏi:30/10/2018

Đang công tác tại trại giam Thủ Đức. Liên quan đến công việc sắp tới bạn đảm nhận, có thắc mắc sau bạn Quang Thanh mong muốn nhận  phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể thắc mắc của bạn như sau: Các trường hợp nào phạm nhân bị xếp loại trung bình trong sáu tháng? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Các trường hợp phạm nhân bị xếp loại trung bình trong sáu tháng quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 06/2018/TT-BCA về quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, cụ thể như sau:

   - Cả hai quý đều xếp loại trung bình;

   - Có quý thứ nhất xếp loại khá trở lên, quý thứ hai xếp loại trung bình;

   - Quý thứ nhất xếp loại trung bình (trong đó có tuần hoặc tháng xếp loại kém), quý thứ hai xếp loại khá trở lên;

   - Có quý thứ nhất xếp loại kém, quý thứ hai xếp loại trung bình trở lên (không có tuần hoặc tháng xếp loại kém);

   - Phạm nhân mới đủ thời gian xếp loại bốn tháng, thì tháng đầu xếp loại trung bình trở lên, quý thứ hai xếp loại trung bình (không có tuần hoặc tháng xếp loại kém) hoặc tháng đầu xếp loại trung bình, quý thứ hai xếp loại khá trở lên (có tuần hoặc tháng xếp loại trung bình) hoặc có tháng đầu xếp loại kém, quý thứ hai xếp loại trung bình trở lên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn