Đánh người cai nghiện khác khi đang cai nghiện bắt buộc thì sẽ bị giáo dục tại phòng kỷ luật?

26/04/2022

Đánh người cai nghiện khác khi đang tham gia cai nghiện bắt buộc thì sẽ bị giáo dục tại phòng kỷ luật?

  • Theo Khoản 9 Điều 10 Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH có quy định về hình thức kỷ luật đối với học viên cai nghiện bắt buộc như sau:

   Học viên vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc bị xem xét, kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:

   ...

   Giáo dục tại phòng kỷ luật: áp dụng đối với trường hợp hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng như xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, chống người thi hành công vụ, trốn hoặc tổ chức trốn khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời gian giáo dục tại phòng kỷ luật tối đa là 05 ngày cho 01 lần quyết định.

   Như vậy, trường hợp học viên cai nghiệm xâm hại sức khỏe người khác như đánh người,... thì sẽ bị xem xét, kỷ luật giáo dục tại phòng kỷ luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn