Điều kiện được xóa án tích

26/04/2022

Em tôi bị xử 18 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ” nhưng được hưởng án treo. Xin hỏi luật sư về xóa án trong trường hợp này, em tôi đương nhiên được xóa án hay xóa án theo quyết định của tòa án

    • Theo Bộ luật Hình sự quy định về xóa án như sau: Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây: Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo; ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến 3 năm; 5 năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên 3 năm đến 15 năm; 7 năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên 15 năm. Xoá án tích theo quyết định của toà án: Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây: Đã bị phạt tù đến 3 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 3 năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. Đã bị phạt tù từ trên 3 năm đến 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 7 năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. Đã bị phạt tù trên 15 năm mà không phạm tội mới trong thời hạn 10 năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. Người bị tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ 1 năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau 2 năm mới được xin xóa án tích. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt: Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể được toà án xoá án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn