Gia đình của người nghiện ma túy cần phải có trách nhiệm gì?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Gia đình của người nghiện ma túy cần phải có trách nhiệm gì? Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú cần phải có trách nhiệm gì? Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phòng chống ma túy?

  • Gia đình của người nghiện ma túy cần phải có trách nhiệm gì?

   Liên quan đến lĩnh vực phòng chống ma túy theo luật mới thì quy định ra sao về trách nhiệm đối với gia đình người nghiện ma túy?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 42 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về nội dung trên như sau:

   1. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:

   a) Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng;

   b) Phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

   Ma túy và ý chí cai nghiện(Hình từ Internet)

   Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú cần phải có trách nhiệm gì?

   Liên quan đến lĩnh vực phòng chống ma túy theo luật mới thì quy định ra sao về trách nhiệm của cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 42 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về nội dung trên như sau:

   2. Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú có trách nhiệm sau đây:

   a) Động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy;

   b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

   Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phòng chống ma túy?

   Liên quan đến lĩnh vực phòng chống ma túy theo luật mới thì quy định ra sao về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng chống ma túy?

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 47 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định về nội dung trên như sau:

   1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

   2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

   3. Hướng dẫn việc thành lập, giải thể và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

   4. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

   5. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

   6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy.

   7. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn