Giật túi xách có được hưởng án treo không

26/04/2022

Bạn e hôm đó giật túi xách của 1 người nước ngoài bên trong gồm có một điện thoại di động, 1.600 rúp, 1.500 USD, một máy ảnh, hai dây chuyền vàng . Chỉ có 1 mình bạn e thực hiện việc này và đang bị tạm giam. Cho em hỏi nếu như vậy thì bị xử phạt là bao nhiu năm và có thể được hưởng án treo không.Nếu có thể thì phải làm sao ạ. Em xin cám ơn

  • Bạn của bạn đã phạm tội cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 136 BLHS, cụ thể

   Điều 136 BLHS quy định về Tội cướp giật tài sản như sau:

   "1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Có tính chất chuyên nghiệp;

   c) Tái phạm nguy hiểm;

   d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

   đ) Hành hung để tẩu thoát;

   e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

   g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

   h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

   b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

   c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

   a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

   b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

   c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

   5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

   Điều 60. Án treo

   1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

   2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

   3. Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.

   4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

   5. Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.".

   Nghị quyết số01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

   "a) Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì.

   Trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt, hình phạt chung không quá ba năm tù, thì cũng có thể cho hưởng án treo.

   b) Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng.

   c) Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên.

   d) Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

   Như vậy, nếu giá trị tài sản "túi xách, điện thoại di động, 1.600 rúp, 1.500 USD, một máy ảnh, hai dây chuyền vàng" mà chưa đến 50 triệu đồng thì phạm tội thuộc khoản 1, Điều 136 BLHS và hình phạt từ 1 đến 5 năm tù; Nếu tài sản cướp được từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì phạm tội thuộc khoản 2, Điều 136 BLHS, hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

   Nếu bạn của bạn bị xử phạt không quá 3 năm tù, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ (có từ 2 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 46 BLHS), việc áp dụng án treo không ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm thì mới có cơ hội được hưởng án treo. Trong vụ việc này (cướp giật tài sản của người nước ngoài, với số lượng tài sản như vậy trong khi Nhà nước ta đang đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước để nâng cao vị thế đất nước và phát triển ngành công nghiệp không khói- du lịch...) cơ hội để hưởng án treo không nhiều. Cụ thể hình phạt bao nhiêu năm tù còn phụ thuộc vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Bạn có thể tham khảo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 46 BLHS và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 48 BLHS.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn