Hình phạt áp dụng đối với tội mua bán người theo Bộ Luật hình sự 2015

Theo dõi sự thay đổi của Tội mua bán người
Ngày hỏi:03/07/2017

Hình phạt áp dụng đối với tội mua bán người được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Tôi tên là Minh Vy, công tác tại Bình Dương. Cho tôi hỏi mức hình phạt đối với tội mua bán người theo Bộ Luật hình sự 2015. Mong nhận được câu trả lời từ quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn. (0905***)

  • Theo quy định tại Điều 150 Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì:

   1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

   a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

   b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

   c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Vì động cơ đê hèn;

   c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

   d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

   đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   e) Đối với từ 02 đến 05 người;

   g) Phạm tội 02 lần trở lên.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

   a) Có tính chất chuyên nghiệp;

   b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

   c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

   d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

   đ) Đối với 06 người trở lên;

   e) Tái phạm nguy hiểm.

   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   Như vậy, theo quy định này thì hình phạt áp dụng đối với người phạm tội mua bán người là:

   - Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

   - Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 08 năm đến 20 năm.

   Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hình phạt tội mua bán người. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Bộ Luật hình sự 2015.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn