Kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố

Ngày hỏi:10/10/2016

Việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Em tên là Lê Hoa, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của em là: 098747*****.

  • Việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố đã được quy định cụ thể tại Điều 25 Luật Phòng, chống khủng bố 2013.

   Theo đó, việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như sau: Cơ quan và người có thẩm quyền trong hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động này để khủng bố.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc kiểm soát hoạt động xuất bản, báo chí, bưu chính, viễn thông và các hình thức thông tin khác nhằm phòng ngừa khủng bố. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tạị Luật Phòng, chống khủng bố 2013.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn