Môi giới mại dâm cho người nước ngoài bị truy cứu hình sự như thế nào? Tội chứa mại dâm bị truy cứu hình sự như thế nào?

Ngày hỏi:24/07/2022

Môi giới mại dâm cho người nước ngoài bị truy cứu hình sự như thế nào? Tội chứa mại dâm bị truy cứu hình sự như thế nào?

Tôi muốn hỏi vấn đề như sau, tôi có người bạn mới bị bắt về hành vi môi giới mại dâm cho người nước ngoài, không biết là người này có  thể bị truy cứu hình sự với hình phạt như thế nào? Mong được anh/chị giúp đỡ.

  • 1. Môi giới mại dâm cho người nước ngoài bị truy cứu hình sự như thế nào?

   Căn cứ Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 có quy định về Tội môi giới mại dâm như sau:

   1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

   a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

   b) Có tổ chức;

   c) Có tính chất chuyên nghiệp;

   d) Phạm tội 02 lần trở lên;

   đ) Đối với 02 người trở lên;

   e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

   g) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.

   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

   Như vậy, không có quy định cụ thể về hình phạt môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Cho nên, hành vi môi giới mại dâm của người mà bạn nhắc tới sẽ bị truy cứu theo quy định như trên. Hình phạt đối với tội này cao nhất là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

   2. Tội chứa mại dâm bị truy cứu hình sự như thế nào?

   Theo Điều 327 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội tội chứa mại dâm như sau:

   1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

   a) Có tổ chức;

   b) Cưỡng bức mại dâm;

   c) Phạm tội 02 lần trở lên;

   d) Chứa mại dâm 04 người trở lên;

   đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

   e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

   g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

   h) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

   a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

   c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

   a) Đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

   b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;

   c) Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát.

   5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   Theo đó, người phạm tội chứa mại dâm sẽ bị truy cứu hình sự theo quy định như trên, hình phạt cao nhất đối với tội phạm này là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn