Người hưởng án treo có được đề nghị tòa án rút ngắn án treo cho mình không?

Ngày hỏi:10/07/2019

Tôi phải thi hành án treo 14 tháng nhưng nay đã được 10 tháng. Vì tôi cần làm một số thủ tục để xuất khẩu lao động nên có mong muốn rút ngắn thời gian án treo cho mình. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, tôi có được đề nghị tòa án rút ngắn thời gian án treo của tôi không? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người hưởng án treo có được đề nghị tòa án rút ngắn án treo cho mình không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, có quy định:

   Người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện sau:

   a) Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;

   b) Có nhiều tiến bộ, được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nơi làm việc; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án;

   c) Được Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.

   => Như vậy, theo quy định trên thì người chấp hành án treo không được tự mình đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho mình mà phải được Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án treo cư trú xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn