Phạm tội môi giới mại dâm theo khoản 1 Điều 255 BLHS

Ngày hỏi:21/07/2000
Phạm Tội môi giới mại dâm theo khoản 1 Điều 255 được pháp luật quy định như thế nào?
  • Theo quy định khoản 1 Điều 255 thì người phạm tội môi giới mại dâm bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm, là tội phạm nghiêm trọng.

    Khi quyết định hình phạt, nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể áp dụng hình phạt dưới sáu thàng tù; nếu người phạm tội có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến năm năm tù.

    Trong tình hình hiện nay, nói chung cần phải xử phạt nghiêm khắc để góp phần chặn đứng và đẩy lùi tệ nạn mại dâm; việc cho người phạm tội được hưởng án treo phải rất thận trọng và chỉ trong trường hợp cá biệt.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn