Phạm tội môi giới mại dâm theo khoản 2 Điều 255 BLHS

Ngày hỏi:21/07/2000

Phạm Tội môi giới mại dâm theo khoản 2 Điều 255 được pháp luật quy định như thế nào?

 • Phạm tội môi giới mại dâm theo khoản 2 Điều 255 bao gồm các trường hợp cụ thể sau:

  a) Đối với người chưa thành niên từ chưa đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

  Trong trường hợp tội này cũng tương tự như đối với trường hợp phạm tội quy định tại điểm d khoản 2 Điều 254, người chưa thành niên là đối tượng mà người phạm tội môi giới là người ở độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và là người mua dâm hoặc bán dâm.

  b) Có tổ chức

  Cũng như trường hợp phạm tội có tỏ chức khác, phạm tội môi giới mại dâm có tổ chức là trường hợp có sự cấu kết chắc chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành , người xúi giục, người giúp sức.

  c) Có tính chất chuyên nghiệp

  Cũng tương tự như đối với trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp trong các tội phạm khác, môi giới mại dâm có tính chất chuyên nghiệp là lấy việc môi giới làm nguồn sống chính cho mình và gia đình.

  d) Phạm tội nhiều lần

  Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp phạm tội quy định tại điểm c khoản 2 Điều 254 đối với tội chứa mại dâm, chỉ khác là nhiều lần môi giới mại dâm.

  đ) Tái phạm nguy hiểm

  Người phạm tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp quy tái phạm nguy hiểm là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội môi giới mại dâm.

  Như vây, người phạm tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm chỉ có thể là trường hợp đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội môi giới mại dâm, vì nếu đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 255 thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 của điều luật. Tuy nhiên, nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật thì người phạm tội phải bị áp dụng 2 tình tiết định khung hình phạt, đó là “tái phạm nguy hiểm” và tình tiết tương ứng quy định tại khoản 2 của điều luật.

  e) Đối với nhiều người

  Môi giới mại dâm đối với nhiều người là trường hợp một lần hoặc nhiều lần môi giới mại dâm đối với từ hai người trở lên. Nếu nhiều người môi giới, nhưng mỗi lần môi giới chỉ đối với một người thì không bị coi là đối với nhiều người, nhưng mỗi lần môi giới đối với nhiều người thì thuộc cả hai trường hợp: “phạm tội nhiều lần” và “ đối với nhiều người”.

  g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác

  Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như một số trường hợp phạm tội quy định tại các tội phạm khác. Do chưa có hướng dẫn thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng nên có thể vận dụng Thông tư liên tịch số 02/ 2001. TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP để xác định hậu quả nghiêm trọng do hành vi môi giới mại dâm gây ra.

  Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều luật thì người phạm tội bị phạt tù từ ba năm đến mười năm , là tội phạm rất nghiêm trọng.

  Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không chỉ có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể áp dụng hình phạt dưới 3 năm tù nhưng không được dưới 6 tháng. Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, trong đó có tình tiết tái phạm nguy hiểm và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể thì có thể bị phạt đến mười năm tù.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn