Quy định về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong nạn mua bán người

Ngày hỏi:05/09/2017

Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong nạn mua bán người chấm dứt hoạt động như thế nào? Chào Quý anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, dạo gần đây tôi có nghe các phương tiện truyền thông đưa tin về nạn mua bán người diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp, hết sức nguy hiểm. Nên tôi có tìm hiểu qua một số quy định của pháp luật liên quan đến việc phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, có một số nội dung tôi chưa rõ lắm. Chính vì vậy, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong nạn mua bán người? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Khánh An (an***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong nạn mua bán người được quy định tại Điều 18 Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người như sau:

   1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

   a) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập;

   b) Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập mà tổ chức, cá nhân thành lập không đề nghị gia hạn;

   c) Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn;

   d) Bị thu hồi Giấy phép thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này.

   2. Thủ tục, thời gian đề nghị chấm dứt hoạt động đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này gồm:

   a) Tổ chức, cá nhân thành lập làm đơn đề nghị chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở;

   b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm dứt hoạt động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

   c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có ý kiến bằng văn bản.

   3. Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở.

   Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định không gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc ngày quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải công bố về việc chấm dứt hoạt động và nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong nạn mua bán người. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn