Thời hạn điều tra đối với tội xâm phạm chỗ ở người khác

Ngày hỏi:27/12/2019

Cách đây 01 tháng tôi và hai thanh niên khác đã vào nhà người khác gây náo loạn, họ gọi điện cho công an và bắt ngay tại chỗ. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố tôi và hai thanh niên về tội xâm phạm chỗ ở người khác. Theo đó, họ cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đến khi điều tra xong. Vậy cho tôi hỏi đối với hành vi này khi nào sẽ điều tra, vì tôi thấy vụ việc cũng rõ ràng và không có gì phức tạp. Xin cảm ơn!

 • Căn cứ Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thời hạn điều tra như sau:

  - Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

  - Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

  Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

  + Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

  + Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;

  + Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

  + Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

  - Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

  + Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

  + Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

  + Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

  + Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

  - Theo Điều 158 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 31 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định các khung hình phạt của tội xâm phạm chỗ ở của người khác như sau:

  + Khung 1: Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

  + Khung 2: Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  => Như vậy, căn cứ quy định trên thì thời hạn tối đa điều tra đối với tội danh này thấp nhất là 02 tháng, ngoài ra còn có thể gia hạn thêm (xem chi tiết tại các quy định trên cho từng trường hợp cụ thể). Theo thông tin bạn cung cấp thì vụ án của bạn chỉ mới điều tra khoảng một tháng, do đó bạn có thể chờ thêm một thời gian nữa để biết kết quả.

  Trên đây là nội dung hỗ trợ.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn