Thời hạn truy cứu trách nhiệm đối với tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/12/2019

Cách đây một năm có một nhóm thanh niên vào nhà tôi để tìm con trai đòi nợ, do không có con tôi ở nhà nên họ đã đập phá nhà cửa. Tổng thiệt hại sau khi sửa chữa là khoảng 10 triệu. Mãi đến hôm nay khi đọc một vụ tương tự về cố ý làm hư hỏng tài sản người khác trên báo mới biết là được tố cáo để truy cứu trách nhiệm hình sự. Những thanh niên này tôi đều quen mặt, cho hỏi giờ tôi tố cáo hành vi này đến công an để truy cứu trách nhiệm hình sự được không? Nhờ hỗ trợ!

  • - Theo Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định các khung hình phạt của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản như sau:

   + Khung 1: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   + Khung 2: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

   + Khung 3: Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

   + Khung 4: Phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

   - Theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

   + 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng.

   + 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng.

   + 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng.

   + 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

   - Theo Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định phân loại tội phạm như sau:

   + Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

   + Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

   + Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

   + Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội danh thấp nhất là 5 năm, trong khi đó hành vi này chỉ mới thực hiện cách đây một năm. Do đó, nếu hiện tại bạn đủ các chứng cứ thì hoàn toàn được quyền tố cáo hành vi này đến cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn