Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giữ người trái pháp luật theo Bộ luật Hình sự 2015

Ngày hỏi:20/07/2017

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giữ người trái pháp luật được quy định như thế nào theo Bộ luật Hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Minh Tân, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Tôi đang tìm hiểu về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giữ người trái pháp luật theo Bộ luật Hình sự 2015. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội này. Hình phạt tù cao nhất áp dụng với người phạm tội là gì? Điều luật nào quy định về vấn đề trên? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

  • Theo quy định tại Điều 377 Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 135 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì:

   1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

   a) Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật;

   b) Ra lệnh, quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật;

   c) Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật;

   d) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành;

   đ) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

   a) Giam, giữ trái pháp luật từ 02 người đến 05 người;

   b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật bị tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

   c) Làm người bị giam, giữ hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

   d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

   a) Giam, giữ trái pháp luật 06 người trở lên;

   b) Làm người bị giam, giữ trái pháp luật tổn hại về sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc chết;

   c) Làm người bị giam, giữ tự sát;

   d) Làm gia đình người bị giam, giữ ly tán.

   4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Dấu hiệu pháp lý của tội danh này:

   Khách thể: Tội phạm này xâm phạm hoạt động tư pháp.

   Chủ thể: Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn này để thực hiện tội phạm.

   Mặt khách quan: Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giữ người trái pháp luật. Thể hiện ở hành vi sau:

   Thứ nhất, không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật.

   Thứ hai, ra lệnh, quyết định giữ người không có căn cứ theo quy định của luật.

   Thứ ba, không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật.

   Thứ tư, thực hiện việc giữ người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành.

   Thứ năm, không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ khi hết thời hạn tạm giữ dẫn đến người bị tạm giữ quá hạn.

   Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

   Hình phạt tù cao nhất áp dụng đối với người phạm tội là 12 năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giữ người trái pháp luật. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Bộ luật Hình sự 2015.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn