Trách nhiệm của Bộ Công an trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy

26/04/2022

Được biết Bộ Công an là cơ quan có trách nhiệm trong phòng chống các loại tội phạm về ma túy. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của Bộ công an trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 05/2003/NĐ-CP thì bộ Công an có trách nhiệm như sau:

   1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma tuý.

   2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khác, chính quyền địa phương thực hiện việc hợp tác với cơ quan hữu quan của các nước có chung đường biên giới và các nước khác để ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý.

   3. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các điều ước quốc tế về hợp tác kiểm soát ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua biên giới mà Việt Nam đã ký kết với các nước.

   4. Hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới thực hiện nhiệm vụ hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý với các tỉnh giáp biên giới của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Cămpuchia.

   5. Chủ trì, phối hợp các lực lượng phòng, chống ma tuý của Việt Nam trong việc hợp tác với cơ quan tương ứng của các nước để điều tra, xử lý tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quy định trách nhiệm của Bộ Công an trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn