Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ có bị đi tù không?

Ngày hỏi:06/06/2014

Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ có bị đi tù không?

  • Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi của người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ

   Theo điều 253 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ được quy định như sau:

   1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

   A) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

   B) Phổ biến cho nhiều người;

   C) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

   A) Có tổ chức;

   B) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

   C) Đối với người chưa thành niên;

   D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

   Đ) Tái phạm nguy hiểm.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

   A) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

   B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

   4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn