Ban kiểm soát quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập khi nào?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Chúng tôi sắp tới sẽ thành lập quỹ xã hội hoạt động trong phạm vi tỉnh, vậy chúng tôi có phải thành lập ban kiểm soát quỹ không? Nhờ hỗ trợ!

  • Căn cứ Điều 30 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định ban kiểm soát quỹ xã hội, quỹ từ thiện như sau:

   Ban Kiểm soát quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ quyết định thành lập theo nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ. Đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh hoặc quỹ có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập phải có ít nhất 03 thành viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên. Đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã thì Hội đồng quản lý quỹ thực hiện chức năng kiểm soát quỹ.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì ban kiểm soát quỹ thành lập theo nghị quyết Hội đồng quản lý quỹ. Và quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh phải có ít nhất 03 thành viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn