Biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân của nạn mua bán người và người thân thích của họ

Ngày hỏi:19/12/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi thắc mắc sau đây: Để bảo vệ an toàn cho nạn nhân của nạn mua bán người và người thân thích của họ thì có những biện pháp nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Đối với vấn đề này thì tại Điều 7 Nghị định 62/2012/NĐ-CP quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định như sau:

   Tùy từng trường hợp cụ thể và điều kiện thực tế, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp bảo vệ sau đây để bảo đảm an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ (sau đây gọi chung là người được bảo vệ):

   - Giữ bí mật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của người được bảo vệ.

   - Giữ bí mật các thông tin về đời tư, đặc điểm nhân dạng, nơi cư trú, làm việc, học tập và các thông tin khác có liên quan đến người được bảo vệ.

   - Bố trí lực lượng bảo vệ tại nơi cư trú, làm việc, học tập, đi lại của người được bảo vệ, tại phiên tòa và những nơi cần thiết khác.

   - Hạn chế phạm vi đi lại, giao tiếp của người được bảo vệ.

   - Bố trí nơi tạm lánh cho người được bảo vệ.

   - Bố trí nơi ở, nơi làm việc, học tập mới cho người được bảo vệ.

   - Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người được bảo vệ theo quy định của pháp luật;

   - Xét xử kín.

   Trên đây là nội dung trả lời về các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân của nạn mua bán người và người thân thích của họ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn