Biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật có được xem là một trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn không?

Ngày hỏi:25/07/2022

Biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật có được xem là một trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn không? Trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn có những quy định cấm nào?

Chào Ban biên tập, em là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh. Em đang làm báo cáo thực tập về các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Em có một thắc mắc là biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật có được xem là một trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp giúp em vấn đề này để em có thể hoàn thiện được bài báo cáo tốt nhất ạ. Em cảm ơn!

  • 1. Biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật có được xem là một trong những loại hình nghệ thuật biểu diễn không?

   Tại Điều 2 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định giải thích từ ngữ như sau:

   Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   1. Hoạt động nghệ thuật biểu diễn là hoạt động tạo ra những sản phẩm nghệ thuật được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật tới công chúng dưới các hình thức biểu diễn nghệ thuật; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật.

   2. Biểu diễn nghệ thuật là hoạt động thể hiện các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu hoặc kết hợp giữa loại hình nghệ thuật biểu diễn với trình diễn thời trang, các hoạt động văn hoá, thể thao.

   3. Loại hình nghệ thuật biểu diễn bao gồm sân khấu, âm nhạc, múa và các hình thức diễn xướng dân gian từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam và thế giới.

   4. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật là đưa sản phẩm âm thanh, hình ảnh có nội dung biểu diễn nghệ thuật được định dạng trên băng, đĩa, phần mềm và vật liệu khác để kinh doanh, khai thác, sử dụng trong xã hội.

   Như vậy, loại hình nghệ thuật biểu diễn bao gồm sân khấu, âm nhạc, múa và các hình thức diễn xướng dân gian từ truyền thống đến hiện đại của Việt Nam và thế giới. Biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật không được xem là một loại hình nghệ thuật biểu diễn vì không nằm trong quy định của luật.

   2. Trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn có những quy định cấm nào?

   Theo Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn bao gồm:

   1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   2. Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

   3. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

   4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

   Trên đây là những hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn